stOOmgroep turnhout vzw

contact :
clubhuis tel. +32(0)14 429074
adres : Parklaan 54 bus 4, 2300 Turnhout
spoorweg : Parklaan 54, 2300 Turnhout

  id.nr. 5362/82 ▫▪▪▫ BTW BE422.415.402 ▫▪▪▫ IBAN BE44 3200 7670 5145 BIC BBRUBEBB ▫▪▪▫ e-mail info@stoomgroep.be

Start
Omhoog

Jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering

Elk jaar zijn wij als vzw statutair verplicht om een algemene ledenvergadering te houden. Alle leden zijn hartelijk welkom op deze vergadering.

AGENDA

  • Verslag vorige algemene vergadering
  • Jaaroverzicht 20xx : Algemeen jaaroverzicht en Statistieken
  • Financieel verslag
  • Kwijting aan de bestuurders voor het jaar 20xx
  • Begroting 20xx (met planning 20xx)
  • Agenda 20xx
  • (eventueel verkiezing nieuwe raad van bestuur)
  • Varia

 

1985-2024  Dani Bellemans
last update 08/07/2024