stOOmgroep turnhout vzw

contact :
tel. +32(0)475 473089
secretariaat tel. +32(0)14 419074
clubhuis tel. +32(0)14 429074
adres : Parklaan 54 bus 4, 2300 Turnhout
spoorweg : Parklaan 54, 2300 Turnhout

  id.nr. 5362/82 ▫▪▪▫ BTW BE422.415.402 ▫▪▪▫ IBAN BE44 3200 7670 5145 BIC BBRUBEBB ▫▪▪▫ e-mail info@stoomgroep.be

CAMPINGREGLEMENT

Tijdens de stoomdagen gedurende het Pinksterweekend huurt Stoomgroep Turnhout vzw een terrein en nutsvoorzieningen van de Scouts Sint-Joris, om zo aan de deelnemers van het stoomfestival de gelegenheid te geven hier een tentje op te slaan of een caravan of mobilehome te plaatsen om op die manier de kosten van het verblijf in Turnhout te drukken.

De stoomgroep dient hiervoor een bijdrage aan de scouts te betalen, gebaseerd op het aantal overnachtingen plus de eventuele schade die er zou aangebracht zijn.

Deze ‘tijdelijke camping’ verschilt in die mate van een echte camping door de grote mate van vrijheid. Er is voldoende ruimte en er kan in een gezellige sfeer verbleven worden mits een beetje zelfdiscipline.

Toch moeten de gebruikers zich aan enkele afspraken houden en deze zijn :

   1) HUISVUIL : dient uitsluitend zelf bewaard en mee naar huis genomen te worden.

   2) AFVALWATER : gooi dit niet weg in de omgeving van uw tent of caravan, maar loos het in de daarvoor bestemde stortplaats aan de sanitaire gebouwen

   3) CHEMISCHE TOILETTEN : reinigen op de aangewezen plaats aan de sanitaire gebouwen.

   4) SANITAIRE RUIMTE : na ELK gebruik door die gebruiker zuiver achter te laten.

   5) WATER : wees er zuinig mee, gebruik het niet om uw wagen of caravan mee te wassen, dat doe je thuis.

   6) CARAVANS, MOBILEHOMES en AUTO’S : dienen op het verharde gedeelte gezet te worden.

   7) TENTEN : mogen op het gras.

   8) RUSTTIJD : respecteer uw buren en hou het rustig, maar absolute stilte (nacht) van 22:30 tot 7:30 u. verplicht.

   9) KAMPVUUR : ten strengste verboden om op het campingterrein in open lucht te stoken of een vuur aan te leggen.

   10) BEHEERDER : dit is een vertegenwoordiger van de eigenaar van het terrein of van de vzw Stoomgroep Turnhout.

   11) SCHADE : Bij niet-naleving van bovenstaand reglement kan de eigenaar of de vzw Stoomgroep Turnhout beslissen om de eventueel geleden schade te laten vergoeden door de personen die ze veroorzaakt hebben of er aan meegewerkt hebben.


 

 

© 1985-2023  Dani Bellemans
last update 10/08/2023